Az oldalon technikai okok miatt a rendelési lehetőség szünetel, kérjük látogasson vissza később!

Webáruházunk megújult formában hamarosan újraindul! Részletekért figyelje híreinket vagy iratkozzon fel hírlevelünkre!

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő:

  1. A termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;

 Az elállás módjáról további információ:  Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014 (II. 26.)számú kormányrendelet rendelkezik.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán-ajánlott / tértivevényes levélben- vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

HAZAHOZATOM Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 46

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 46

E-mail: info@otthonrolvasarolok.hu

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Utánvéttel küldött csomagot nem áll módunkban átvenni.

 A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog:

  1. Teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén. (pl.: ajándéktárgyak, a vásárló által biztosított fotókkal ellátva , stb.)
  2. Gyorsan romló élelmiszerek vásárlása esetén. (Csak a tartós élelmiszer esetében kell biztosítani az elállási jogot. A gyorsan romló élelmiszerek a kivételek közé tartoznak, ugyanis a távollevők között kötött szerződésekről szóló kormányrendelet előírja, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a természeténél fogva vissza nem szolgáltatható  vagy gyorsan romlandó termékek esetén).
  3. Higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek, kozmetikumok esetén amennyiben már kibontásra került a termék!

 

Amennyiben el szeretne állni a vásárlástól 14 napo belül akkor a követrekő Ellállási Nyilatkozat minta alapján teheti az meg!

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

HAZAHOZATOM Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 46

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 46

E-mail: info@otthonrolvasarolok.hu


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

A termék neve, adatai:

 

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: 

 

 

 

Kelt: